TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển Công ty Cổ phần tập đoàn Hateco ( Hateco Group) mong muốn tìm các ứng viên phù hợp với vị trí “Quản lý thiết kế và quản lý chất lượng thi công dự án” với các yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau: