TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KẾT CẤU, KỸ SƯ CƠ ĐIỆN, KIẾN TRÚC SƯ

Kinh nghiệm, lựa chọn trực tiếp trong quá trình sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: [email protected] Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự – Công ty Hateco – Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.