THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Công ty Cổ Phần đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý công ty, khách hàng trong thời gian qua.

Nhằm khẳng định vị thế thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm trên thị trường trong nước và Quốc tế, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay Công ty Cổ Phần đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty với quý đối tác và khách hàng như sau: 

Điều1: Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết 

Điều 2: Kể từ ngày 25/4/2019, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội chính thức sử dụng tên Công ty cổ phần tập đoàn Hateco theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 25/4/2019, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3. Kể từ ngày 25/4/2019, kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Vậy Công ty cổ phần tập đoàn Hateco xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn./