1/ Giới thiệu Hafintech

Công ty Cổ phần Hateco Tài chính và Công nghệ được thành lập tháng 6/2018 bởi các cổ đông lớn như Công ty  Cổ phần đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà nội (Hateco) và các thành viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Cung cấp giải pháp và dịch vụ Công nghệ thông tin cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công và các doanh nghiệp thương mại.
  • Phát triển và cung cấp giải pháp tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp thuận tiện công tác tài chính và thanh toán thuế, phí dịch vụ công và giao dịch thương mại.

Tầm nhìn, sứ mệnh:

  • Tầm nhìn: Trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, tài chính và thương mại, Logistics.
  • Sứ mệnh: Sáng tạo, không ngừng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao có chính sách giá cạnh tranh. Giữ vững đội hình trẻ, đầy nhiệt huyết và tối ưu chế độ đãi ngộ nhằm khuyến khích cán bộ, công nhân viên cống hiến hết mình cho doanh nghiệp và xã hội. Khẳng định thương hiệu Hafintech trên thị trường trong nước và nước ngoài.

2/ Các dịch vụ Hafintech

  • Hệ thông quản lý thông tin tập trung
  • Phần mềm khai Hải quan
  • Hệ thống tài chính điện tử
  • Hệ thống quản lý hoạt động Logistics