CÔNG TY THÀNH VIÊN

Các công ty con của Hateco Group đều có sự thống nhất cao về chiến lược, mục tiêu phát triển và thương hiệu nhưng độc lập và linh hoạt trong các hoạt động kinh doanh. Với chiến lược đúng đắn và đi trước thời đại ủa Ban Lãnh Đạo đã tạo thế đòn bẩy và chân kiềng cho toàn Tập đoàn, Hateco Group đã thiết lập được một hệ thống các công ty hoạt động hiệu quả và luôn nằm trong danh sách những công ty hàng đầu tại Việt Nam.