Thông báo tuyển dụng trưởng phòng marketing

09/04/2018

Yêu cầu: 3 năm kinh ngiệm ở vị trí tương đương tại các CĐT hoặc sàn BĐS Miền Bắc

Công việc: - Phụ trách quản lý điều hành CV và đội ngũ nhân sự thuộc các bộ phận: Event, PR truyền thông, Marketting Online và thiết kế.
- Xây dựng kế hoạch MKT, kế hoạch ngân sách, định hướng chiến lược đầu tư các dự án và KH truyền thông cho các dự án BĐS.
- Xây dựng triển khai kế hoạch truyển thông, tổ chức các sự kiện và thực hiện KH MKT cho các SP, DA và quảng bá thương hiệu Cty.
- Xây dựng, quản lý hệ thống nhiện diện thương hiệu, triển khai thực hiện xây dựng thông điệp hình ảnh truyền thông, các loại ấn phẩm, vật phẩm, bản tin nội bộ của Cty.
- Nghiên cứu thị trường liên quan đến các DA và sản phẩm, hành bi của KH mục tiêu

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED