Thông báo tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

09/04/2018

Yêu cầu: 5 năm kinh ngiệm ở vị trí tương đương tại các CĐT hoặc sàn BĐS Miền Bắc

Công việc: Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển hệ thống KH. Xây dựng, đào tạo, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ KD để đảm bảo hiệu quả CV và phát triển nhóm. Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, CSKH về thông tin SP BĐS cao cấp của Cty. Tham mưu cho GĐ bộ phận giải pháp KD. Chịu trách nhiệm doanh số trước BGĐ

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED