Thông báo tuyển dụng phó trưởng ban quản lý dự án

09/04/2018

Yêu cầu: Kỹ sư xây dựng >= 10 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng

Công việc: - Phụ trách dự án Hateco 6
- Giúp việc Trưởng ban điều hành, quản lý hoạt động của dự án (tiến độ; chất lượng, khối lượng, ATLĐ, VSMT, PCCC, ANTT)
- Chủ trì các cuộc họp giao ban với các nhà thầu & Các công việc khác được giao

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED