Thông báo tuyển dụng kỹ sư xây dựng

09/04/2018

Yêu cầu: 7 năm kinh nghiệm về giám sát thi công QS các BQLDA, Phòng Kinh tế, khối lượng của CĐT. Có kinh nghiệm bóc tách khối lượng thanh toán hoặc QS của BQLDA 02 dự án chung cư hoặc VP trên 20 tầng.

Công việc : Thực hiện bóc tách khối lượng các gói thầu xây dựng; Xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật, phạm vi công việc các gói thầu; kiểm tra chất lượng thi công các DA theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED