Thông báo tuyển dụng kỹ sư kết cấu, kỹ sư cơ điện, kiến trúc sư

09/04/2018

Kinh nghiệm, lựa chọn trực tiếp trong quá trình sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED