Thông báo tuyển dụng kỹ sư cơ điện, cấp thoát nước

09/04/2018

Yêu cầu: Kỹ sư điện, Kỹ sư Cấp thoát nước >= 7 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng (Quản lý, thi công hệ thống điện nước)

Công việc:  Quản lý toàn bộ hoạt động đầu tư xây dựng thuộc công việc M&E được Trưởng ban giao bao gồm: rà soát hồ sơ BVTC, thiết kế BPTC, quản lý tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, nghiệm thu thanh/ quyết toán …

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED