Thông báo tuyển dụng kiến trúc sư

09/04/2018

Yêu cầu: 8 năm kinh nghiệm về thiết kế (Quy hoạch, kiến trúc). Có kinh nghiệm chủ trì thiết kế tối thiểu 5 dự án chung cư hoặc VP trên 20 tầng. Có kinh nghiệm quản lý thiết kế của CĐT tối thiểu 02 dự án chung cư/VP trên 20 tầng

Công việc: Quản lý công tác thiết kế; Lựa chọn vật liệu hoàn thiện; Quản lý công tác thiết kế trong quá trình triển khai thi công; Thực hiện quản lý thiết kế trong quá trình thực hiện Quy hoạch 1/500 và TMB&PAKT; Thực hiện công tác thiết kế kiến trúc, nội thất phần kiến trúc các DA

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED