Thông báo tuyển dụng chuyên viên marketing

09/04/2018

Yêu cầu: 3 năm kinh ngiệm ở vị trí tương đương tại các CĐT hoặc sàn BĐS Miền Bắc

Công việc: - Xây dựng chiến lược, tham mưu cho BLĐ và trực tiếp MKT, tiếp thị DA BĐS mới đến các KH có nhu cầu mua bán
- Xây dựng, tham gia tổ chức các chiến lược MKT DA BĐS hiện nay của Cty.
- Thực hiện các phương pháp phát triển thị trường, kênh phân phối, xúc tiến mở bán cho DA BĐS của CTy
- Thu thập nghiên cứu thông tin khảo sát thị trường và tổng hợp báo cáo kịp thời
- Nghiên cứu thông tin quảng cáo, ấn phẩm của đối thủ cạnh tranh, đưa ra ý kiến để nâng cao chất lượng truyền thông của Công ty
-Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng ý tưởng cho việc giới thiệu sản phẩm, tờ rơi, cataloge quảng cáo SP BĐS của Công ty
- Quản lý và lưu trữ các tài liệu, thông tin liên quan
- Triển khai và phối hợp với các thành viên khác trong PKD và phòng/ban khác thực hiện nhiệm vụ được giao

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED