Thông báo tuyển dụng cán bộ QA, QC, QS

09/04/2018

Yêu cầu: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Trên 3 năm làm trong lĩnh vực QA, QC, QS công trình dân dụng công nghiệp cấp 1

Công việc: - Theo dõi hồ sơ thiết kế;
- Theo dõi các thủ tục pháp lý;
- Lập biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu;
- Tổ chức nghiệm thu hồ sơ khối lượng, HS hoàn công, HS thanh quyết toán;
- Lập và quản lý tiến độ;
- Lưu trữ hồ sơ pháp lý Dự án

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED