Thông báo tuyển dụng cán bộ hiện trường

09/04/2018

Yêu cầu: Kỹ sư xây dựng 5-7 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng (01 kỹ sư làm việc tại dự án Hateco 3,5 không cần nhiều kinh nghiệm)

Công việc: Quản lý toàn bộ hoạt động đầu tư xây dựng thuộc công việc xây dựng được Trưởng ban giao bao gồm: rà soát hồ sơ BVTC, thiết kế BPTC, quản lý tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, nghiệm thu thanh quyết toán công trình, …

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED