Thông báo tuyển dụng cán bộ giám sát xây dựng

09/04/2018

Yêu cầu: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Trên 5 năm làm trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng công nghiệp cấp 1

Công việc: 

- Quản lý triển khai công việc;
- Phối hợp theo dõi công tác thiết kế;
- Quản lý công tác chất lượng vật tư;
- Quản lý tiến độ thi công hạng mục XD,
- Quản lý biện pháp thi công, BP an toàn XD;
- Tổ chức nghiệm thu công việc XD.

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED