Thông báo tuyển dụng cán bộ giám sát M&E

09/04/2018

Yêu cầu: Kỹ sư điện, chuyên ngành: Điện dân dụng, công nghiệp; điều hòa thông gió
Trên 5 năm làm trong lĩnh vực điện dân dụng, công nghiệp, hoặc công trình cấp 1

Công việc: - Quản lý triển khai công việc M& E;
- Quản lý chất lượng, tiến độ thi công hạng mục M&E;
- Quản lý biện pháp thi công M&E;
- Tổ chức nghiệm thu công việc về M&E

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED