Chuyên viên Tester phần mềm

05/12/2018

Yêu cầu:

- 25 tuổi trở lên;

- Là kỹ sư/ Cử nhân công nghệ thông tin.

- Sử dụng được các hệ điều hành Windows, Linux; 

- Có khả năng nghiên cứu Công nghệ mới.

- Có khả năng lập trình Web/wap (c# .net mvc, html, css, javascript jquery, VueJS, sql server) hoặc Java core/process

- Có chứng chỉ lập trình về Web/wap và MySQL, Java, Oracle.

- Ứng viên mới ra trường phải trải qua kiểm tra đầu vào về Chuyên môn và phỏng vấn trực tiếp.

- Tiếng Anh Nghe, nói, đọc hiểu tài liệu.

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch kiểm thử dựa trên kế hoạch phát triển của dự án

- Thiết kế kịch bản kiểm thử theo tài liệu phân tích và tài liệu thiết kế

-  Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử
- Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm

- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án

- Tổng hợp kết quả kiểm thử cho nhóm phát triển

- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

- Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ phục vụ cho việc kiểm thử

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Quyền lợi:

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT;

Chế độ nghỉ mát;

Lương tháng 13;

Thưởng dự án.

Liên hệ: Phòng HCNS

Mr Hưng: 0983041282

Email: taquanghung@hateco.com.vn

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED