Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Chuyên viên lập trình ứng dụng 5 Hà Nội 31/12/2018
Chuyên viên Tester phần mềm 2 HÀ NỘI 31/12/2018
Thông báo tuyển dụng chuyên viên nam 2 Ha Noi 30/06/2018
Thông báo tuyển dụng kỹ sư kết cấu, kỹ sư cơ điện, kiến trúc sư 4 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước 1 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng kỹ sư nhiệt lạnh 1 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng kỹ sư điện 1 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng kiến trúc sư 1 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng kỹ sư xây dựng 2 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh 1 Ha Noi 30/05/2018
Thông báo tuyển dụng trưởng phòng marketing 1 Ha Noi 30/05/2018
Thông báo tuyển dụng chuyên viên marketing 1 Ha Noi 30/05/2018
Thông báo tuyển dụng chuyên viên thủ tục pháp lý 1 Ha Noi 30/05/2018
Thông báo tuyển dụng phó trưởng ban quản lý dự án 2 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng kỹ sư cơ điện, cấp thoát nước 2 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng cán bộ hiện trường 2 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng cán bộ giám sát xây dựng 1 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng cán bộ giám sát M&E 1 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng cán bộ QA, QC, QS 1 Ha Noi 29/04/2018
Thông báo tuyển dụng chuyên viên nữ 1 Ha Noi 29/06/2018

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED